İslam kaynakları

  • Nehc’ul Belağa’da Hitabenin Rolü
    Rate this post

    Nehc’ul Belağa’da Hitabenin Rolü

    Müminlerin Emiri Ali (a. s) şöyle buyurmuştur: “ve şüphesiz ki biz sözün emirleriyiz. Sözün kökleri bizde saldı  ve dalları üzerimize sarktı.” Sözümüzün konusu “Nehc’ul Belağa’da hitabenin ro-lüdür. Nehc’ül Belağa değerli alim Seyyid Razi’nin içinde müminlerin emiri Ali (a. s)’ın hutbelerini, mek-tuplarını ve kısa sözlerini topladığı ve bu isimle adlandır¬dığı bir kitaptır. Gerçekten de Müminlerin Emiri […]