İslam kaynakları

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • İslam’da Hadis’in yeri
   Rate this post

   İslam’da Hadis’in yeri

   İslam’da Hadis’in yeri Hüseyin Çaça Hadisin ehemmiyetini üç çeşit delil ile ispat edebiliriz. 1.    Aklımızla: Kur’an genelde hükümlerin teferruatına inilmediği için onda eğer az çok ahkâmla ilgili ayetler varsa da yine bizim hadise olan ihtiyacımızı gideremez. Zira ahkâmla ilgili ayetler 500 den fazla değildir ve hatta bizzat o ayetlerin kendisinde de hadise ihtiyacı olduğu inkâr […]

  • HZ.FATIMA (AS) KİMDİR?
   Rate this post

   HZ.FATIMA (AS) KİMDİR?

   Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kızım Fatıma (s.a) geçmiş gelecek bütün kadınlardan üstündür. O vücudumun bir parçasıdır, gözümün nuru ve kalbimin meyvesidir. O benim ruhumdur. O insanlardan olan bir huridir. Rabbinin huzurunda ibadete durduğunda yıldızların yer ehli için parladığı gibi, onun nuru da gökteki melekler için parlar ve Allah Teala meleklerine şöyle hitap eder. “Ey melekler, […]

  • Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?
   Rate this post

   Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir?

   Vahhabilik (ve Selefilik) Ehlisünnet tarafından teyit edilmiş midir? Diyorlar ki: Vahabilerin inançları, Ehli sünnet uleması ve büyükleri tarafından teyit edilmiştir ve İslam öğretileriyle hiçbir çakışması bulunmamaktadır. Gerçekten bu doğru mudur? Ehli sünnet uleması vahhabileri onaylamakta mıdır? Cevap Hiç kuşku yok ki iddia etmek çok kolay ve rahat bir iştir, ancak onun için delil getirmek, dağı […]

  • FATIMA’YA AĞIT
   FATIMA’YA AĞIT
   Rate this post

   FATIMA’YA AĞIT

   Takdim Hakikatler tatlı olabileceği gibi aci da olabilir. An-cak doğru olan, bu aci hakikatlerden kaçmak ve onlari olduğundan başka türlü görüp kendimizi avutmak mı, yoksa onları olduğu gibi öğrenip ona göre hareket et-mek mi? Eğer ikinci seçeneği doğru buluyorsak, o zaman birçok konuda olduğu gibi İslâm tarihi ile ilgili bilgile-rimizi de yeniden gözden geçirmemiz gerekecek […]

  • TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)
   Rate this post

   TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)

   Doğumundan Babasının Şahadetine Kadar İmam Hüseyin (a.) hicri dördüncü yılın Şaban ayının üçünde Medine’de dünyaya gelmiştir. Dedesi olan peygamber efendimiz (s.a.a.) onun adını Hüseyin olarak adlandırmıştır. Babası Ali Bin Ebi Talip (a.), annesi Allah Rasulü’nün (s.a.a.) kızı Fatıma Zehra (s.) dır. Peygamber efendimiz (s.a.a.) onu çok seviyordu. Onun yetişmesi için çok çaba harcıyordu. Dedesi peygamberimiz […]

  • Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri
   Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri
   Rate this post

   Ebul Fazl Abbas’ın Hayatı ve Faziletleri

   GİRİŞ Bismillahirrahmanirrahim Ezeli ve ebedi olan, öldüren, dirilten, bilgilendiren, yaşatan, varlıklara kendilerinden daha yakm olan, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan, yani mâsiva denen her varhk tarafından tespih edilerek ö-vülen Allah’a sonsuz şükürler olsun. O’nun sonsuz rahmet ve bereketi de âlemlerin en şereflisi olan Hz. Muhammed (s.a.a) ve tertemiz Ehl-i Beyti’ne olsun. Yiice Allah’m […]

  • Gerçeğe Giden Yol
   Gerçeğe Giden Yol
   Rate this post

   Gerçeğe Giden Yol

   Hamd Allah’a ki övenler O’nu layıkıyla övemezler; nitemetlerini sayıp dökenler onları söyleyip bitiremezler; çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. Hamd ederim Allah’a nimetlerini tamamladığı için, yüceliğine uymak için O’na isyan etmekten kurtulmak için, yokluktan, yoksulluktan kurtulmak için. Hamd o Allah’a ki, gözler onu apaçık görüşle göremez fakat gönüller iman gerçekleriyle görür. Nimetlerine şükrederek O’nu överim, bana […]

  • SON YÜZYILDAKİ İSLAMÎ HAREKETLER
   SON YÜZYILDAKİ İSLAMÎ HAREKETLER
   Rate this post

   SON YÜZYILDAKİ İSLAMÎ HAREKETLER

   AYETULLAH MURTAZA MUTAHHARİ (1921 – 1979) Bir din bilgininin oğlu olan Murtaza Mutahhari, 2 Şubat 1919’da Meşhed’in Feriman kasabasında doğdu. Terbiye ve eğitiminde babasının büyük bir katkısı oldu. Onyedi yaşına kadar Meşhed’de medrese tahsili gördü daha sonra Kum’a giderek tahsilini yüksek öğrenim düzeyinde sürdürdü, on-beş yıl Kum’da kaldı. Dönemin tanınmış bilginlerinin ve bu arada oniki […]

  • Tarihin en eski mücadelesi, sebepleri ve tuzaklar
   Rate this post

   Tarihin en eski mücadelesi, sebepleri ve tuzaklar

   Seyyid Ahmedi Safi Tarihin en eski mücadelesi, sebepleri ve tuzaklar Seyyid Ahmedi Safi Ey Allah’ın kulları, sizleri ve suçlar işlemiş nefsimi Allah-u Teâlâ’dan sakınmaya (takvaya) çağırıyorum! O Allah size örnekler vermiş, ecellerlerin vaktini O tayin etmiş, sizi yaşatan şeyleri O ulaştırmış, her şeyi kapsamış ve tek tek sayıp dökmüş; amellerinizin karşılığını da, gözlerinizin göremeyeceği bir […]

  • Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (5)
   Rate this post

   Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (5)

   Şia’ya Atılan İftiralara Cevaplar (5) Kur’an’ın Tahrif Olmadığına Dair Deliller (1) Kur’ân’ın mukaddes oluşu ve itibarı açısından tahrifinin mümkün olmayışının yanında, Şiîler nezdinde bu konu büyük bir önem taşımaktadır. Şiîler Kur’ân’ın tahrif olmadığı konusunda en sağlam inanca sahiptirler ve günümüzde nuranî Kur’ân’ın bayraktarlığını yapıp İslam ve Kur’ân’ı ciddi bir şekilde savunmaktadırlar. Şiî âlimlerinin, alçak Salman […]

  • Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır?
   Rate this post

   Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır?

   Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır? Ali Asgar Rizvani Neden Şia “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm”in Ezanda Okunuşunu Bid’at Saymaktadır? Cevap: Ezanda ihtilaf nedeni olan şeylerden birisi “tesvib” olarak tabir edilen “e-Salat-u Hayr’un Min’en Nevm” cümlesidir. Ehl-i Sünnetin geneli bu cümleyi ezanın fasıllarında -sabah namazında- müstehap bilmektedirler, ama İmamiyye Şiası ismet ve taharet Ehl-i […]

  • Gerçeğe Giden Yol
   Gerçeğe Giden Yol
   Rate this post

   Gerçeğe Giden Yol

   TAKDİM Hamd Allah’a ki övenler O’nu layıkıyla övemezler; nitemetlerini sayıp dökenler onları söyleyip bitiremezler; çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. Hamd ederim Allah’a nimetlerini tamamladığı için, yüceliğine uymak için O’na isyan etmekten kurtulmak için, yokluktan, yoksulluktan kurtulmak için. Hamd o Allah’a ki, gözler onu apaçık görüşle göremez fakat gönüller iman gerçekleriyle görür. Nimetlerine şükrederek O’nu överim, […]

  • İSLAM’DA SÜS VE GÜZELLİK
   Rate this post

   İSLAM’DA SÜS VE GÜZELLİK

   İnsan oğlu fıtri olarak süs ve süslenmeyi güzelliği sevmektedir. Güzel manzaraları, tabiatın güzelliklerini, güzel sözü, güzel sesi, güzel elbiseyi sevmekte ve onlardan hoşlanmaktadır. Gençlik çağında insanlar bu hissi daha çok hisseder ve daha kabarık olur. Yüce dinimiz İslam da insanın yaratılışında koyulan bu hisse diğer fıtri şeylerde olduğu gibi hiçbir zaman karşı çıkmamış, aksine ona […]

  • Fedek Olayı
   Rate this post

   Fedek Olayı

   BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Kesin zahiri (kayıtsız ve şartsız zahirini) kayıtlandırabileceğini kabul edersek ve aynı şekilde peygamberin “Biz peygamberler miras bırakmayız” söylediği ispatlanacak, genel anlamı da istisna kabul etmeyerek olduğu ispatlanırsa yine de Ebu Bekir Peygamberin geride bıraktığı şeylerden bazılarını (Örneğin Fedek) Hz. Fatıma’ya verebilirdi. Bu halifenin hakkıydı ve hiç kimsenin itiraz hakkı yoktu. Zira Müslümanların halifesine neyi […]

  • MEKKE’NİN FETHİ
   Rate this post

   MEKKE’NİN FETHİ

   “Deki hak geldi, batıl zail oldu gerçekten de batıl zail olucudur” -1- Allah’ın Peygamber (s.a.a)i ile Kureyş arasında imzalanan Hudeybiye antlaşmasına göre, isteyen Muhammed (s.a.a)’le ve isteyen Kureyş’lilerle antlaşma yapabilirdi. “Benu Bekir” kabilesi Kureyş’le “Hazrec” kabileside Peygamber (s.a.a)’le dostluk antlaşması imzalamıştı. Bir gün Peygamber (s.a.a) mescid’de oturmuş idi “Ömer bin Salim Hazai” Mescide girdi ve […]

  • Muhtelif3
   Rate this post

   Muhtelif3

   NASİHATLAR Resulü Ekrem Hz.Muhammed(S)’den hikmetli söz-ler: –    Kur’an, beşer dertlerinin dermanıdır. –    Dua, ibadetin önüdaş –    Boşa, zillettir. –    Tedbir, geçimin yasası-dır. –    İnsanlarla dostluk, aklın yarısıdır. –    Güzel soru sormak, ilmin yarısıdır. –    Ailenin aylığı, servettir. –    Selam, sözden önce ge-lir. –    Bereket, yaşlılarladır. –    Her amelin (iyilik  ve kötülüğün) ölçüsü değeri, o işin […]

  • Hz. Peygamberin s.a.a Hayatı
   Hz. Peygamberin s.a.a Hayatı
   Rate this post

   Hz. Peygamberin s.a.a Hayatı

   Peygamberlerin sonuncusu ve ilâhî elçilerin efendisi Abdulmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed (s.a.a), Fil Yılı’nın rebiyülevvel ayının on yedinci gününde doğdu. Daha önce babasını kaybeden Hz. Peygamber’e Sa’doğulları kabilesinden bir kadın sütannesi oldu. Dört veya beş yaşına girdiğinde annesine geri verildi. Altı yaşındayken annesi vefat etti. Bunun üzerine bakımını tek başına dedesi üstlendi. Fakat iki yıl […]

  • fNeden İmam-i Kaim’in (Hz. Mehdi’nin (a.s)) Adı Kur’an’da Yer Almamıştır?
   Rate this post

   fNeden İmam-i Kaim’in (Hz. Mehdi’nin (a.s)) Adı Kur’an’da Yer Almamıştır?

   Her türlü şüpheyi ortadan kaldırmak için İmam-i Zaman’ın (a.s) adı neden Kur’an’da yer almamıştır? Cevap Bu sorudan anlaşıldığı üzere ümmetin uyması gereken ilahi velileri tanıtmak için sadece bir yol vardır ve o da bu ilahi velilerin isimlerinin semavi kitapta yer almasıdır. Oysa Kur’an’a müracaat ettiğimiz taktirde Kur’an ilahi şahsiyetleri tanıtmak için üç yola başvurduğunu görmekteyiz. […]

  • Riyakar Kimse Neden Müşrik Olarak Adlandırılmaktadır?
   Rate this post

   Riyakar Kimse Neden Müşrik Olarak Adlandırılmaktadır?

   Müşrik kimse Allah’tan başkasına ibadet eden kimse demektir. Örneğin semavi cisimler veya yeryüzündeki putlardan birine alemleri idare ettiği veya şefaat ve mağfiret makamına sahip olduğu hasebiyle huzu içinde olan veya secdeye kapanan kimse müşrik sayılmaktadır. Oysa riyakar kimse, sadece Allah’a tapmaktadır ve Allah için rüku ve secde etmektedir. Buna rağmen müşrik olarak adlandırılmaktadır. O halde […]

  • Bedir Savaşı
   Rate this post

   Bedir Savaşı

   “SİYASİ, ASKERİ VE DİNİ LİDER” “Allah, bedir savaşında size yardım etti, halbu ki güçsüz idiniz onun için Allah’tan korkun ve şükredenlerden olunuz” Medine halkı, Peygamber (s.a.a)in Mekke’den çıktığını haber etmişti. Bu yüzden her gün sabah namazından sonra, şehrin girişine gelerek o hazretin yolunu bekliyor ve öğleye doğru hava ısındığında, artık Peygamber (s.a.a)in o sıcakta yolculuk […]

  more